pracuj z nami

Kogo szukamy

Nie ma innowacji bez ludzi, a realizując dziesiątki projektów ciągle się rozwijamy i rośniemy. Poszukujemy do naszych zespołów zarówno programistów, data scientistów, statystyków, jak również osób z doświadczeniem w PM, czy UX. 

Analityk funkcjonalny

zakres zadań:

 1. Aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju platformy e-Health i procesów
 2. Zbieranie wymagań biznesowych oraz ich definiowanie, zarządzanie i analizowanie wymagań pod kątem rozwiązań dla platformy e-Health
 3. Tworzenie dokumentacji analitycznej i projektowej
 4. Prowadzenie analiz systemowych i biznesowych
 5. Dokumentowanie zapotrzebowania na nowe funkcjonalności zgłaszane przez interesariuszy projektu oraz konsorcjantów
 6. Konsultowanie proponowanych rozwiązań z konsorcjantami
 7. Opracowywanie przypadków użycia i scenariuszy testowych
 8. Zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenie rozwiązania
 9. Współpraca z programistami przy realizacji i wdrażaniu rozwiązań

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

System architect

zakres zadań:

 1. przegląd literatury naukowej z dziedzin dotyczących projektowanego systemu
 2. audyt i selekcja stosowanych metod, modeli, algorytmów i struktur danych
 3. analiza wpływu wybranych algorytmów i struktur na architekturę systemu
 4. wraz z pozostałymi konsorcjantami ustalenie metodyki wytwarzania oprogramowania
 5. opracowanie ogólnej architektury systemu kompatybilnej z budowaną infrastrukturą
 6. analiza specyfiki warstwy sztucznej inteligencji w systemie
 7. adaptacja architektury systemu do potrzeb warstwy sztucznej inteligencji

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

IT consultant

zakres zadań:

 1. przegląd standardów i dobrych praktyk w obszarach obejmujących projekt
 2. analiza interfejsów API istniejących komponentów projektowanego systemu
 3. audyt certyfikatów, zgodności i kompatybilności istniejących urządzeń
 4. analiza standardów przesyłania i odbierania sygnałów i danych
 5. dobór języków i technologii programistycznych, systemowych i sieciowych
 6. tworzenie oprogramowania typu proof-of-concept
 7. eksperymentalna weryfikacja możliwości integracji urządzeń i komponentów

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Data Warehouse Consultant

zakres zadań:

 1. przygotowanie specyfikacji działania hurtowni danych (w tym danych wrażliwych zbieranych przez urządzenia wchodzące w skład projektu ACESO)
 2. audyt i konsultacja architektury systemu pod kątem bezpieczeństwa danych
 3. opracowanie założeń i wymogów bezpieczeństwa danych medycznych
 4. dostosowanie projektu systemu do wymogów GDPR

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

UX Architect

zakres zadań:

 1. zbadanie specyfiki grup użytkowników primary i secondary user
 2. prowadzenie spotkań i wywiadów z przedstawicielami użytkowników
 3. rozpoznanie potrzeb, wymagań i barier dla grup użytkowników
 4. ustalenie wymogów dostępności i użyteczności dla grup użytkowników
 5. zbadanie uwarunkowań działania systemu z perspektywy UX
 •  

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Signal Processing Engineer

zakres zadań (etap I):

 1. analiza możliwości i ograniczeń stosowanych technologii sensorów,
 2. przegląd rozwiązań stosowanych w poprzednich projektach (NITICS, CAMI, IONIS),
 3. badanie uwarunkowań technicznych akwizycji i rejestracji danych z urządzeń
 4. audyt i empiryczne rozpoznanie zmienności parametrów rejestrowanych sygnałów,
 5. opracowanie wejściowych wymagań technicznej poprawności i kompatybilności danych,
 6. określenie wyjściowych wymagań jakości i spójności danych po integracji wielu źródeł,
 7. ustalenie architektury i wykonanie projektu procesu integracji danych,
 8. specyfikacja niezbędnych mechanizmów konwersji i transformacji danych,
 9. analiza niepożądanych artefaktów i degradacji danych w procesie integracji,
 10. optymalizacja parametrów procesów integracji danych

zakres zadań (etap II):

 1. analiza scenariuszy zdalnej aktualizacji systemu pod kątem zmian źródeł i strumieni danych,
 2. adaptacja kryteriów jakości integracji danych do scenariuszy zmian struktury i jakości źródeł,
 3. opracowanie strategii kontroli zgodności integrowanych danych przed i po aktualizacji,
 4. zdefiniowanie etapów i metod w procesie migracji danych po aktualizacji systemu,
 5. implementacja procesu migracji danych w warunkach offline,
 6. eksperymentalna weryfikacja poprawności procesu migracji w różnych scenariuszach,
 7. opracowanie kryteriów i testów procesu migracji w formie zalgorytmizowanej.

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Data Scientist

zakres zadań (etap I):

 1. analiza dziedzinowa obserwowanych cech,
 2. rozpoznanie potencjalnych zależności pomiędzy zmiennymi w danych wejściowych,
 3. opracowanie teoretycznych wymogów jakości danych w procesie uczenia maszynowego,
 4. operacjonalizacja wymogów jakościowych do postaci kryteriów ilościowych,
 5. opracowanie i formalna weryfikacja algorytmów rozstrzygania kryteriów jakości danych,
 6. analiza statystyczna wyników eksperymentalnych procesów integracji danych,
 7. opracowanie projektu strategii uzupełniania i eliminacji brakujących danych,
 8. projekt metodyki uczenia maszynowego na bazie zintegrowanych danych.

zakres zadań (etap II):

 1. pozyskanie danych testowych z urządzeń i repozytoriów danych,
 2. synteza kontrolnych danych walidacyjnych do celów testowania integracji,
 3. wytworzenie oprogramowania do celów testowania procesów integracji danych,
 4. implementacja kryteriów jakości danych w postaci procedur testowych,
 5. przeprowadzenie serii eksperymentów integracyjnych na danych testowych,
 6. projekt i implementacja interfejsu API obsługi środowiska integracji i pozyskania danych,
 7. implementacja mechanizmów konwersji i transformacji danych,
 8. wytworzenie dokumentacji technicznej wytycznych procesu integracji

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

DevOps Engineer

zakres zadań:

 1. dobór i opracowanie konfiguracji środowiska i infrastruktury serwerowej zgodnie z wytycznymi,
 2. budowa zaplecza bazodanowego do gromadzenia danych testowych,
 3. wdrożenie mechanizmów konwersji i transformacji danych,
 4. przeprowadzenie testów środowiska integracji danych,
 5. opracowanie i wdrożenie strategii automatyzacji utrzymania środowiska integracji,
 6. weryfikacja poprawności i optymalizacja wydajności API środowiska integracji,
 7. automatyzacja procesów integracji oraz ich testowania,
 •  

Zatrudnienie w ramach projektu pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019.

Aktualne oferty

na wykonanie zadań w ramach międzynarodowego projektu finansowanego ze środków UE oraz NCBR pt. „Zorientowane na Pacjenta Rozwiązania Inteligentnej i Odnawialnej Opieki Zdrowotnej” realizowanego w ramach Programu Active Asissted Living Programme AAL Call 2019